O nas

Vrednote in vizija

Vrednote

VZTRAJNOST – Dosegamo zastavljene cilje in širimo odličnost.
UČINKOVITOST – Zagotavljamo kvalitetno opravljeno delo v dogovorjenih časovnih rokih.
INOVATIVNOST – Ponujamo neomejene vire in ideje glede povezovanja sinergij podjetij.
ODGOVORNOST – Odgovorni smo do zaposlenih, dela, okolja in vseh deležnikov vključenih v poslovanje.
ZAUPANJE – Zaupamo v znanje in delo zaposlenih kar nam zagotavlja temelj dobrega poslovanja.

Vizija

Postati vodilni ponudnik tehnologij in znanja iz strojništva v Sloveniji in Evropi.